CEMPE Talks

Ansatte og studenter ønskes velkommen til andre del i serien «CEMPE Talks». CEMPE gjør opp foreløpig status, og presenterer hovederfaringer fra senterets temaområder ved inngangen til 2017

  • Onsdag 5. april 2017
  • 14.30
  • Fellesrommet (139)

Medvirkende

Bidragsytere: førsteamanuensis Mats Claesson, professor Tor Espen Aspaas, postdoktor Astrid Kvalbein (Institutt for musikkvitenskap, UiO), førsteamanuensis Jon Helge Sætre og studenter.

Omtale

«CEMPE Talks» er CEMPEs arena for aktuelle problemstillinger om undervisning og læring.

Tema: CEMPE 2014-2018; erfaringer så langt – og veien videre: CEMPE gjør opp foreløpig status, og presenterer hovederfaringer fra senterets temaområder ved inngangen til 2017. Det blir paneldebatt og plenumsdebatt med studenter og lærere om hva slags ny kunnskap vi sitter med etter at CEMPE har arbeidet i tre år, og vi spør oss om det er områder CEMPE bør se særlig på i tiden fremover, for å videreutvikle høyere musikkutdanning nasjonalt og internasjonalt.

CEMPE serverer kaffe/te og noe å bite i. Av hensyn til bevertning er det påmelding til arrangementet.