Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

CEMPE Talks: Musikkhøgskolens spøkelse – Hvordan og hvorfor blir vi hjemsøkt?

-
Blekkflekker som kan ligne et ansikt

Studenter og lærere i dialog om eggeskall og hva «Studenten i front» faktisk betyr.

Philippe Molet via/Flickr

Medvirkende

Veronica Ski-Berg (stipendiat)

Omtale

Er musikkstudenten kun en refleksjon av det som foregår på huset? Hva skjer i så fall når du som student skal skape din egen karrierevei og ditt individuelle kreative uttrykk? Og hvordan er det for deg som lærer å veilede studenter på denne reisen? Med blikk mot fremtiden, hvordan balanserer vi fortidens forventninger?

I prosjektet som presenteres denne gang på CEMPE Talks har studenter og lærere fra NMH blitt intervjuet. Tidlige funn indikerer at både studenter og lærere føler seg fanget av sosiale spilleregler og trange hierarkiske strukturer, og at fagfelt som virker svært ulike er mye mer like enn det vi tror. Ikke minst diskuteres det i dette prosjektet hvordan student-sentrert læring kan implementeres i høyere musikkutdanning på en bærekraftig måte, og hvor ansvar for læring ligger (eller ikke…?). Vel så viktig er det å dele perspektiver på hvordan studentene opplever hverandre i jakten på å finne sin egen stemme som musiker og hvordan en institusjon kan støtte både studenter og lærere i denne prosessen. Konkrete eksempler fra studien vil bli diskutert.

«Studenten i front» er et signal fra NMH om at det er på tide at studentene blir reflektert tilbake, men hvordan oppleves egentlig denne trenden? Både studenter og lærere oppmuntres til å delta — la oss fortsette dialogen.