Chopin - 24 Preludier, opus 28

Disse preludiene ble fullført i 1839 på Mallorca, hvor Chopin oppholdt seg en vinter i håp om at det varmere klimaet ville føre til en bedring av hans tilstand.

  • Torsdag 19. oktober 2017
  • 18.00
  • Lindemansalen

Medvirkende

Kristian Lindberg - Klaver

Omtale

Kristian Lindberg mistet førligheten i høyre hånden etter an alvorlig ulykke. Han studerte Chopins Preludier mens han trente opp igjen hånden. Preludiene er en samling korte stykker sterkt knyttet til sykdom og helbredelse.