Christina Kobb: ”Schubert, Beethoven and Viennese piano technique of the 1820s”

Klaverdagene

Faglig presentasjon. Hvordan spilte Beethoven og Schubert klaver? Gjennom nærlesning av gamle læreverk i klaver har Christina fått innblikk i noe av det som kjennetegnet wienerspillet for 200 år siden. Foredraget er en del av et PhD-prosjekt og blir holdt på engelsk.

  • Torsdag 14. februar 2013
  • 13.30
  • Levinsalen

Omtale

Foredraget er en del av tre dager med musikalsk og verbal formidling, på gamle og nye klaver! Programmet vil dreie seg rundt klaverspill før og nå, og særlig ta for seg Beethoven og hans samtidige. Hammerklavernestoren Malcolm Bilson fra Cornell University i USA vil holde mesterklasser, foredrag og konserter. Kolleger fra Musikkhøgskolen og Griegakademiet står for konserter og faglige presentasjoner. Klaverdagene blir avsluttet med en minnekonsert for Benny Dahl-Hansen (1923-2011), tidligere klaverpedagog og rektor ved Musikkhøgskolen.

Les mer om Christina Kobb

Les egen artikkel om Klaverdagene - omtale og program