Co-art: Samarbeid og mulige kreative kunstneriske relasjoner mellom utøvere og komponister

Jennifer Torrence og Erik Dæhlin arrangerer et tredagers miniseminar om kreative kunstneriske samarbeidsformer mellom utøver og komponist.

 • Onsdag 22. november 2017
 • 15.30
 • Norges musikkhøgskole

Medvirkende

 • Erik Dæhlin, komponist og kunststipendiat (NMH)
 • Jennifer Torrence, slagverker og kunststipendiat (NMH)
 • Silje Aker Johnsen, sanger og kunststipendiat (Operahøgskolen/KHiO)
 • Kai Johnsen, regissør, dramaturg og professor i regi ved KHiO
 • Irina Eidsvold Tøien, førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI
 • Andreas Engstrøm, musikkviter og journalist (Sverige)
 • Ine Therese Berg, stipendiat i drama og teaterkommunikasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Omtale

I det nåtidige kunstmusikalske feltet, blir de aller fleste verk til gjennom et samarbeid mellom musiker og komponist. Men i et felt som stadig ekspanderer, hvor en ser mer hybridiserte og utvidede arbeids- og kunstformer, kan blant annet disse spørsmålene stilles:

Hva når samarbeidet mellom utøver og komponist skjer i en utstrekning som utgår og overgår den gjengse måten å arbeide på og de etablerte rollene og rammene? Hvordan konstitueres og forvaltes disse rollene i en kreativ prosess? Hva skjer når individene trekkes inn i prosessen som omfatter mer enn «å spille» og mer enn «å komponere»? Hva kan det bety å lage noe sammen? På hvilken måte er publikum endel av denne prosessen? Og hva med opphavsretten til det som er skapt og fremført?

I løpet av disse dagene ønsker vi å sette søkelys på forvaltning av roller og ulike samarbeidsformer som på flere måter strekker seg rundt, gjennom og kanskje fordi det noterte musikalske materialet og de gjengse formene for samarbeid.

Seminaret tar utgangspunkt og skjer i samarbeid med komposisjonsavdelingen ved Musikkhøgskolen og står i sammenheng med våre respektive kunstneriske forskningsprosjekter. Det vil være en blanding av foredrag, utprøvinger, performative foredrag og musikalsk som fysisk arbeide. Sammen med oss har vi også stipendiat ved Operahøgskolen/KHiO, Silje Aker Johnsen, samt et lite knippe inviterte foredragsholdere.

Vil du delta? 

Foredragene på Fellesrommet og Styrerommet (139 og 140) er åpne for publikum. De av studentene som ønsker å delta på formiddagsbolkene og som ønsker lunsj torsdag og fredag, må sende e-post til Erik Dæhlin innen tirsdag 21. november. 

Program

Onsdag 22. november 

Kl. 15.30-17.00
Sted: Fellesrommet og Styrerommet

 • Erik Dæhlin: Introduction to the seminar, over-all thoughts and trajectories
 • Kai Johnsen: Hvorfor skape sammen?
 • Jennifer Torrence & Erik Dæhlin: Mapping possible co-operations in the expanded musical field

Torsdag 23. november

Formiddagsbolker på rom U1010

 • 11.00 - 12.30 Co-art work
 • 12.30 - 13.30 Lunsj
 • 13.30 - 14.30 Talk and dialog

Ettermiddagsbolk i Fellesrommet og Styrerommet kl. 15-18

 • Silje A. Johnsen & Erik Dæhlin: Performativt foredrag vedrørende «Her»
 • Jennifer Torrence: Challenges for a performer
 • Irina Eidsvold Tøien: Delt opphavsrett

Fredag 24. november

Formiddagsbolker i Bevegelsesrommet

 • 11.00 - 12.30 Working with the body
 • 12.30 - 13.30 Lunsj
 • 13.30 - 14.00 Avsluttende økt og oppsummering

Ettermiddagsbolk i Fellesrommet og Styrerommet kl. 14-16

 • Andreas Engstrøm: Samarbeid i det kontemporære musikkfeltet
 • Ine Therese Berg: Audience participation

Kontakt

imported-image

Erik Dæhlin

Stipendiat

Komposisjon

imported-image

Jennifer Elizabeth Torrence

Forsker

Slagverk