Completing the Circle, lessons in reconnecting ourselves to our work and to our audiences NB! Nytt tidspunkt!

Seminaret ledes av Professor Emeritus Bud Beyer, Northwestern University, en av verdens ledende pedagoger innen teater og mime. Hans metode baserer seg på studier i mime-kunst med Etienne Decroux, japansk kampsport og grunnleggende teknikker fra den russiske tradisjonen i utdannelse av skuespillere.

  • Fredag 31. januar 2014
  • 09.00
  • Lindemansalen

Program

Øvelsene professor Beyer benytter, dekker prosessen fra musikeren ser partituret for første gang og frem til den avsluttende konsert-fremføringen. Disse øvelsene beskriver han i boken “Completing the Circle: A Petition for Change and Consideration in the Performance of Music.” Den norske utgaven av denne boken er utgitt på Universitetsforlaget i august 2013. Den har fått tittelen : “Sirkelen sluttes: Bevisstgjøring og endringer i fremføring av musikk”

Bud Beyer vil denne dagen arbeide med studenter fra mastergradsprogrammet i utøvende musikk ved NMH, og hele seminaret er åpent for publikum.