Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

CEMPEs avsluttende konferanse

-

Gjennom ti år har CEMPE jobbet med kunnskapsutvikling om undervisning og læring i høyere musikkutdanning som Senter for fremragende utdanning. I november markerer senteret sin avslutning ved å invitere til konferansen Connection, collaboration & co-creation - Ways forward for higher music education. Save the date!

CEMPE

Høyere musikkutdanning står overfor nye utfordringer og økte krav om fornyelse, mer mangfold i studentgrupper og i studieprogram, og utdanninger som er bedre i takt med arbeidslivet og samfunnet som studenter skal virke i etter endt studietid. Hvordan kan musikkutdanningene forholde seg proaktivt til disse utfordringene? Hvordan kan studentene bli mer utfordret på å utvikle sine egne kunstneriske visjoner i løpet av studietiden? Hvordan kan vi jobbe mer på tvers av grensene mellom sjangre, disipliner, institusjoner og mellom lærere og studenter? Og hvordan skal vi få til endringer uten å miste kvaliteten som ligger i tradisjonene og i konservatoriumskulturen?

Gjennom keynotes, presentasjoner og panelsamtaler håper vi å skape en konferanse med et mangfold av stemmer og praksiseksempler som kan samle feltet og inspirere til videre utvikling.
Mer informasjon om program publiseres senere.

Keynotes

Registrer deg innen 22. oktober.

til påmeldingsskjema

Praktisk informasjon

Kontakt

Publisert: 16. mai 2023 — Oppdatert: 21. sep. 2023