Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Debatt: Hvorfor elsker/hater vi julemusikk?

Illustrasjon til julen 2019

Hvorfor hater vi julemusikk? Hvorfor elsker vi julemusikk? Kjør debatt!

Denne debatten er den første i NMHs nye serie, hvor vi skal gruble over aktuelle problemstillinger i våre fagfelt.

Denne første, noe uformelle førjulsdebatten har fått navnet Hvorfor hater vi julemusikk? Hvorfor elsker vi julemusikk? Vi drøfter spørsmål om musikkens betydning i juletradisjonen – om hvorfor denne musikken kan virke provoserende uten (tilsynelatende) å være i opposisjon. Om kirkemusikkens roller, og om publikums stadig ustadige preferanser og samtidige trang til tradisjon.

Kantina selger grøt for anledningen. Velkommen til debatt!

I panelet

  • Vivianne Sydnes (domkantor i Oslo domkirke, kunstnerisk leder og dirigent for Oslo Domkor)
  • Even Ruud (musikkforsker, professor emeritus ved Universitetet i Oslo og NMH)
  • Carl Petter Opsahl (førsteamanuensis i praktisk teologi ved Menighetsfakultetet, musiker)
  • Ragnhild Strauman (førstelektor i kirkemusikk ved Kirkelig utdanningssenter nord, VID Tromsø, og Ph.d-kandidat i musikkpedagogikk på NMH)
  • Erling Gulbrandsen (professor i musikkvitenskap ved UiO)

Nina Nielsen er moderator.