Debatt: Praksis eller ulønnet arbeidskraft?

Har du lommeboka full av studiepoeng, men ingen penger på konto? Studentutvalget på NMH innviterer til debatt om bruken av studentpraksis i kultursektoren.

Medvirkende

Debatten blir ledet av Bodil Maroni Jensen, og panelet består av:

Peter Tornquist, rektor ved NMH
Jørn Mortensen, rektor ved KHiO
Renee Rasmussen, LO-sekretær og tidligere forbundsleder i MFO
Tone Langsrud, student ved NMH og redaktør i Donytt

Omtale

Hvordan påvirker praksisordninger arbeidsmarkedet til freelance-utøvere? Hvordan kan institusjonen på best måte tilby studentene relevant erfaring som forberedelse til et arbeidsliv med stor konkurranse? Er det i det hele tatt mulig å finne løsninger som tilfredstiller både skolene, studentene og fagforeningene? NMHs storband på Stjernekamp utløste en frisk debatt i media, men hva mener egentlig studentene? Disse og mange andre spørsmål skal vi forsøke å få svar på 28. mars!

Debatten er åpen for alle, og vi håper på stort oppmøte fra studenter, ansatte og andre med tilknytning til bransjen.

Den finner sted i kantina på NMH, og det blir servert pizza og kaffe!