Foajeskjerm_helseundersøkelse_Sio-2.jpg
Husker du denne? 40% av NMH-studentene svarte på undersøkelsen i vår. 5. september kommer resultatene.

Debattmøte om studiemiljø

Prestasjonspress, studentengasjement, stress, tilfredshet, ensomhet. Hvordan har vi det på NMH? 5. september kommer resultatene fra den siste trivselsundersøkelsen. Bli med på debatt i kantina.

  • Onsdag 5. september 2018
  • 15.00
  • Kantina

Medvirkende

Debattleder: Live Maria Roggen (professor i jazz-sang)

I panelet:
Sverker Rundqvist (leder i studentutvalget SUT)
Anna Johansen (studentmedlem i læringsmiljøutvalget LMU)
Unni Løvlid (studieleder for folkemusikkstudiet og tidligere NMH-student)
Morten Halle (viserektor for studier)

Program

Intro med presentasjon av resultatene

Debatt: Hva må forbedres. Hva skal bevares. Og hvordan gjør vi det?

Servering av boller, kaffe, te og shots

Omtale

5. september kl. 12.00 offentliggjøres resultatene fra Studentundersøkelsen (SHoT), og vi er spent på å høre hvordan NMH-studentene har svart.

I overkant av 40 % av studentene svarte på undersøkelsen i mars, derfor vil resultatene kunne gi troverdige data av hvordan studentene på NMH har det. Undersøkelsen gikk ut til alle norske fulltidsstudenter på bachelor og master.

Hva årets undersøkelse vil vise, danner utgangspunktet for debattmøtet.

Studentundersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom studentsamskipnadene og Folkehelseinstituttet, og kartlegger studentenes helse og trivsel i hele landet.

Debattmøtet er et samarbeid mellom administrasjonen på NMH og studentutvalget (SUT).