ingfridbreienyhus.jpg
Ingfrid Breie Nyhus

Plateslipp og presentasjon: Stille-stykkje + Installasjon: Den åttende dagen

Musikkakademiet

Ingfrid Breie Nyhus presenterer andre del av sitt kunstneriske utviklingsarbeid «Tradisjoner på spill», med plateslipp, presentasjon og installasjon. 

  • Mandag 7. september 2015
  • 19.30
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole
  • Gratis

Omtale

Plateslipp/presentasjon: Stillestykkje

Kunststipendiat Ingfrid Breie Nyhus slipper plata «Stille-stykkje», som består av Olav Kiellands klaververk Villarkorn, og nye stykker av Erik Dæhlin basert på et gammelt arkivopptak av Draumkvedet. 

Ingfrid vil snakke om arbeidet med Villarkorn, om fortolkning og tradisjon, og om det å bli inspirert av folkemusikk. Villarkorn, med undertittelen «20 stille-stykkje», ble skrevet på 1940-tallet, og er neoklassisk, sterkt preget av slåttemusikk.

Ingfrid vil deretter ha en samtale med Erik Dæhlin om deres samarbeid om arkivert folkemusikk, som har resultert i stykkene på albumet og to installasjoner.

Installasjon: Den åttende dagen

Publikum inviteres inn til installasjonen «Den åttende dagen». Telemarksangersken Margit Bø sang inn på opptak de første strofene av Draumkvedet i 1937, og det er disse opptakene installasjonen bygger på. Draumkvedet handler om Olav Åstesons visjoner i en transeaktig søvn gjennom tretten dager. De fem stykkene av Erik Dæhlin på plata som slippes, heter Den tredje, første, andre, åttende og sjuende dagen og kan representere ulike stadier i drømmesynet folkevisen forteller om. 

 

Det serveres gratis vin til publikum.

Velkommen!