Den internasjonale PSN-konferansen

Den internasjonale konferansen for Performance Studies Network (PSN) er et internasjonalt nettverk, som gjennom konferanser tiltrekker seg personer med interesse for utøving, utøverrollen og forståelse av egen praksis.

  • Torsdag 5. juli 2018
  • Norges musikkhøgskole
Les mer og meld deg på

Omtale

Norges musikkhøgskole og Arne Nordheim-senteret har gleden av å være vertskap for den internasjonale konferansen for Performance Studies Network (PSN). Årets konferanse er en stor begivenhet, siden det er første gang PSN-konferansen holdes utenfor Storbritannia.

Over 100 forskere og utøvere fra hele verden møtes i Oslo for fire dager med presentasjoner, forestillinger og samtaler. Det vil være 37 tematiske økter innenfor et bredt spekter av emner, pluss lunsj og kveldsforestillinger.

NMH vil være godt representert, med flere foredragsholdere og forestillinger med asamisimasa, Ivar Grydeland og Ingfrid Breie Nyhus.

NMH og Arne Nordheim-senteret oppfordrer alle som er interessert i hvordan framtidens musikkutøving og oppføringspraksis kan arte seg, om å registrere seg for denne begivenhetsrike konferansen.

Mer informasjon, foreløpig program og registrering på PSNs nettside.