KristianLindberg.jpg
Kristian Lindberg.

Det eksistensielle klaveret

Musikkakademiet

På hvilken måte er det viktig at en musiker vet hvorfor han eller hun spiller? Det er et av temaene for Kristian Lindbergs konsertforedrag. 

Omtale

 Kristian Lindberg

Temaet for hans konsertforedrag er: På hvilken måte er det viktig at en musiker vet hvorfor han eller hun spiller? Holder det at musikeren bare liker musikk og vil spille? Hvis en musiker vet og er bevisst på hvorfor hun eller han spiller, gjør det henne eller ham til en bedre musiker? Konsertforedraget er en del av Kristian Lindbergs kunststipendiatprosjekt og inkluderer musikk av Beethoven, Schumann og Liszt. 

I prosjektet «Transcending the Piano tradition» utforsker Lindberg nye måter å fornye klaverrepertoaret på. Han fortolker romantikkens klaverrepertoar med utgangspunkt i hvordan komponister som Beethoven, Schubert, Liszt og Schumann arbeidet med sin klavermusikk, og han undersøker også klavermusikkens stilling blant annet i dagens orkesterrepertoar.