Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Digital fagpedagogisk dag – den utforskende og mestrende elev

-

Verdigrunnlag og prinsipp i musikkopplæring. Hvordan jobbe med fagfornyelsens musikkopplæring på kulturskoler og videregående skoler?

Gratis og digital

Fagpedagogisk dag er årets store etterutdanningsdag der du kan møte kolleger, få faglig påfyll og bli inspirert! Dagen er digital, gratis og arrangeres på samme dag som Operasjon dagsverk, slik at det skal være enkelt for deg som jobber i skolen å delta. Vi ønsker at dagen skal være et bidrag til faglig fordypning og inspirasjon for alle som underviser i musikk.