Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Disputas Andrea Parkins

Kunststipendiat Andrea Parkins disputerer over sitt stipendiatprosjekt "Sonic Spaces for the Stray": (Dif)Fusing Dis-Location in Sound Installation and Performances.

Marian Wijnvoord

Gjennomføring av disputasen

Det blir et hybrid arrangement, der Chrysa Parkinson deltar via Zoom.

Bedømmelseskomite

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Leder: Jennifer Torrence, forsker, Norges musikkhøgskole
  • Førsteopponent: Michael Francis Duch, professor, Institutt for musikk, NTNU
  • Andreopponent: Chrysa Parkinson, professor, Stockholms konstnärliga högskola

Hovedveileder har vært Darla Crispin (tidligere NMH) mens Trond Lossius (Den norske filmskolen) har vært biveileder.

Om prosjektet

Fagområdet er komposisjon, og prosjektet er dokumentert på Research Catalogue på engelsk.

Les mer om prosjektet på våre nettsider.

Publisert: 12. mai 2022 — Oppdatert: 18. mai 2022