aslaug.l.slette.jpg

Disputas Aslaug Louise Slette

Ph.D.-programmet - disputas

Hvordan bruker musikkstudenter gehøret på kammermusikkøvelser, og hvordan bidrar gehøret til å forbedre det musikalske samspillet i gruppa? Dette har Aslaug Louise Slette undersøkt i sitt ph.d-prosjekt "Aural awareness in ensemble rehearsals".

  • Tirsdag 10. juni 2014
  • 12.00
  • Auditoriet

Omtale

Temaet blir utforsket gjennom en casestudie med tre studentkammermusikkgrupper fra Norges musikkhøgskole, som alle spiller klassisk musikk. Informasjon er samlet inn gjennom observasjon av øvelser og fokusgruppeintervju. 

Gjennom å anlegge et sosiokulturelt perspektiv på læring gir studien svar på hvordan ulike kunnskapsressurser fungerer som verktøy når studentene anvender gehøret på kammermusikkøvelser. Det foreslås også at det er ulike måter å forhandle om gehør på i kammermusikkøvelser. 

Studiens hovedbidrag er at den utfordrer den tradisjonelle antakelsen om at gehøret er et rent individuelt anliggende, og definerer gehør i en kollektiv læringssituasjon. Videre bidrar studien til å bygge bro mellom gehør og utøving, og til å etablere gehørpedagogikk i musikkutøving som et fagområde.

Avhandlingen er skrevet på engelsk, og den originale tittelen er: Aural awareness in ensemble rehearsals. A qualitative case study of three undergraduate chamber music ensembles playing Western classical music. 

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Helena Gaunt, Guildhall School of Music and Drama
  • 2. opponent: Professor David Hargreaves, University of Roehampton
  • Kommisjonsleder: Professor Ingrid Maria Hanken, Norges musikkhøgskole

Prøveforelesning

Prøveforelesningen er tirsdag 10. juni kl 10 i Auditoriet, se her.

Tittel for prøveforelesningen er: "A discussion of next practices in aural awareness development for classical musicians in higher music education, with a particular focus on ensemble contexts and formal aural training courses".