Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Disputas: Knut Olaf Sunde

-
Bål som brenner ute

Stipendiat ved Musikkhøgskolen, Knut Olaf Sunde, disputerer.

Henrik Beck Kæmpe

Site Awareness in Music

Stipendiat Knut Olaf Sunde forsvarer sitt kunstneriske doktorgradsprosjekt Site Awareness in Music – recontextualizing a sensation of another place i disputas (researchcatalogue.net).

Det kunstneriske resultatet i Knut Olaf Sundes prosjekt er tre stedsorienterte arbeider som på ulike måter belyser kontekstens betydning for hvordan vi oppfatter musikk. Sentralt i arbeidet er fornemmelsen av et annet sted og utsatte situasjoner. Stedene er ladet og informerer de kunstneriske valgene. Arbeidene utfordrer konvensjoner og viser muligheter og begrensninger med ulike formater.

Bedømmelseskomité

Bedømmelseskomiteen består av følgende:

  • Leder: Trond Reinholdtsen, førsteamanuensis, Norges musikkhøgskole
  • Opponent: Per Gunnar Eeg-Tverbakk, kunstkurator, Oslo kunstbiennale.
  • Opponent: Juliana Hodkinson, førsteamanuensis, Grieg-akademiet, Universitetet i Bergen.

Darla Crispin er disputasleder.

Strømming

Streaming-løsningen er dessverre ute av drift grunnet serverfeil hos en av våre leverandører. Vi beklager dette. Når problemet er løst vil hele disputasen være tilgjengelig "on demand" på strømmelenken.