Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Disputas Laura Ellestad

-
Svart-hvitt portrett helfigur sittende med hardingfele

Laura Ellestad forsvarer i offentlig disputas avhandlingen med tittelen Performing Norwegian American. The Construction of Identity through Performances of Bygdedans and Norwegian-American Old-Time Music in the Upper Midwest, 1900–1970.

Kjetil Bjørgan

Bedømmelseskomite

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole Gjertrud Pedersen, leder
  • Professor David Hebert, Høgskulen på Vestlandet (1. opponent)
  • Dr. Anna Rue, University of Wisconsin-Madison (2. opponent)

Veiledere har vært professor Hans Weisethaunet, Universitetet i Oslo, professor Darla Crispin og førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole Håkon Høgemo.

Disputasen gjennomføres med hele bedømmelseskomiteen til stede i auditoriet.

Disputasleder er rektor ved NMH Astrid Kvalbein.

Prøveforelesning

Ellestad gjennomfører prøveforelesning tirsdag 30. mai 2023 i auditoriet kl. 16-17, se nedenfor.

Om avhandlingen

Hvordan bidro musikalske praksiser til konstruksjonen av norsk-amerikanske identiteter? Laura Ellestads avhandling undersøker musikkulturen i norsk-amerikanske samfunn i det øvre Midtvesten i perioden 1900–1970. Arbeidet beskriver hvordan framføringsformer av de to musikksjangrene bygdedansmusikk og norsk-amerikansk old-time music bidro til å skape mangfoldige norsk-amerikanske identiteter i en periode med store endringer i USA.

Denne historiske og etnografiske studien bygger på en tverrfaglig, komparativ tilnærming og analyserer en stor mengde kvalitative data samlet inn ved arkivforskning og feltarbeid i Midtvesten.

Ellestad starter med å undersøke hvordan norsk-amerikanske musikere interagerte med globale og lokale strømninger, og hvordan disse prosessene avspeiler ulike prosesser knyttet til identitetskonstruksjon. Ved å ta utgangspunkt i Mark Slobins rammeverk for studier av subkulturell musikk finner Ellestad at norsk-amerikanske musikere deltok i tre brede samspillsprosesser: intersubcultural interaction, bruk av supercultural materiale og samspill via the diasporic interculture.

Videre argumenterer hun for at disse samspillsprosessene reflekterer to dynamiske forløp i norsk-amerikansk identitetskonstruksjon: formbarhet, permeabilitet og etnisk grenseforhandling, samt posisjonerings- og myteskapingsprosesser. Ellestad undersøker deretter et utvalg framføringskontekster tilknyttet hver sjanger gjennom casestudier av to historiske utøvere, Dagny Andrea Veum Quisling og Daniel Aakhus.

Ved å undersøke et bredt utvalgt empirisk materiale gir avhandlingen ny innsikt i hvordan norsk-amerikanske musikere performed, det vil si forhandlet frem og utvidet identiteter og grenser, formidlet fortellinger fra fortiden, individuelle og kollektive drømmer, lojalitet til hjemlandet og kompatibilitet med amerikanske idealer.

Om Ellestad

Laura Ellestad (f. 1982) er hardingfeleutøver, musikkforsker og pedagog.

Les avhandlingen før disputasen

Du kan laste ned avhandlingen fra institusjonsarkivet Brage her.

Fra og med 2023 deler vi ikke ut fysiske eksemplar av avhandlingen ved disputas.

Svart-hvitt portrett helfigur sittende med hardingfele
disputas-og-proveforelesning

Prøveforelesning Laura Ellestad -

Som en del av doktorgradsprøven skal Laura Ellestad forelese over et tema gitt av bedømmelseskomiteen.

Prøveforelesning Laura Ellestad

Publisert: 16. mai 2023 — Oppdatert: 31. mai 2023