Bilde voggesang.jpg

Disputas Lisa Bonnár

Ph.D.-programmet - disputas

Lisa Bonnár forsvarer avhandlingen som tar for seg vuggesangens betydning. Avhandlingen har fått tittelen "Life and lullabies. Exploring the basis of parents' Lullaby singing".

  • Fredag 23. mai 2014
  • 10.00
  • Auditoriet

Omtale

I avhandlingen utforsker Bonnár foreldrenes erfaringer med og opplevelser av å synge vuggesanger for barna sine, og hvorfor og hvordan de bruker egen musikalitet før leggetid. Vuggesangens positive innflytelse på forelder-barn-relasjonen, hverdagslivet og deres subjektive velvære blir belyst gjennom aspekter som musikalsk mindfulness, sensitiv timing og foreldrenes mestringsfølelse.

Les mer om stipendiatprosjektet.

Lisa Bonnárs avhandling er et pionérarbeid i norsk sammenheng, og forskningsresultatene kan bidra til en økt bevissthet om omsorgskvalitet og fordelene med musikalsk omsorg.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Gary Ansdell, professor ved Nordoff Robbins Centre, London
  • 2. opponent: Sven-Erik Holgersen, førsteamanuensis ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Danmark
  • Komitéleder: Øivind Varkøy, professor ved Norges musikkhøgskole

Prøveforelesning

Bonnár vil holde en prøveforelesning over oppgitt emne torsdag 22. mai kl. 16. Se egen omtale.