Disputas med Anders Førisdal

Ph.d.-programmet - disputas

Anders Førisdal forsvarer i offentlig disputas sin avhandling om instrumentalpraksisens rolle i verk for solo gitar av Brian Ferneyhough, Richard Barrett og Klaus K. Hübler.

  • Onsdag 1. mars 2017
  • 12.00
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole

Omtale

Bedømmelseskomité

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Professor Max Padison, Durham University (1. opponent)
  • Professor Peter Szendy, University of Paris (2. opponent)
  • Førsteamanuensis Darla Crispin, Norges musikkhøgskole (komitéleder)

Disputasen ledes av forskningsleder Øivind Varkøy.

Les avhandlingen

Du kan laste ned Førisdals avhandling fra det åpne arkivet Brage.

Om prosjektet

Instrumentalpraksis utgjør et viktig element i vår oppfatning av en musikers identitet og kan sies å danne et rammeverk for musikalsk refleksjon og selv-forståelse, altså hva Michel Foucault kalte et ‘dispositiv’ eller en ‘selvets teknologi’.

Men hva skjer med denne rammen hvis en komponist gjør instrumentalpraksisen til gjenstand for kompositoriske avgjørelser og dermed rokker ved dens interne balanse på uventede måter?

Gjennom analyse av instrumentalpraksisens funksjon i verk for solo gitar av Richard Barrett, Brian Ferneyhough og Klaus K. Hübler argumenterer Førisdal for at disse verkene endrer praksisens status fra kun å være et middel til realisering av musikalske ideer til å utgjøre selve det musikalske materiale som verkene er bygget på. Dette resulterer ikke bare i en gjennomgripende restrukturering av praksisen, men åpner opp for en revurdering av spørsmål knyttet til musikalsk struktur, identitet og makt.

Prøveforelesning

Anders Førisdal holder en prøveforelesning over oppgitt tema kl. 10.15, samme sted og samme dag. Temaet for forelesningen oppgis 15, februar, se eget arrangement.