Disputas med Anders Rønningen

Ph.D.-programmet - disputas

Anders Rønningen skal forsvare i offentlig disputas sin avhandling om flerkulturell representasjon i lærebøker i musikk.

  • Onsdag 16. desember 2015
  • 12.00
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole

Omtale

Tittelen på Rønningens avhandling er "Det etniske steget. En drøfting av kulturelt mangfold i pedagogiske tekster for musikk for norsk ungdomsskole". Det etniske steget er en metafor for den økte representasjonen av kulturelt mangfold som finnes generelt i samfunnet i dag. I denne avhandlingen er det særlig lærebøker for musikk for norsk ungdomsskole som blir behandlet.

Rønningen analyserer lærebøker i musikk for norsk ungdomsskole fra et flerkulturelt perspektiv og setter gjennom dette søkelyset på problematikk omkring kulturelt mangfold i samfunn og skole generelt, og hvordan dette er representert i pedagogiske tekster mer spesielt.

Artikkelbasert avhandling

Avhandlingen er organisert som fem fagfellevurderte artikler samt en tekst, en såkalt "kappe". Denne kappen forklarer det teoretiske bakteppet og avhandlingens analysestrategi, og drøfter og konkluderer på tvers av artiklene.

Bedømmelseskomité

  • Professor Göran Folkestad, Musikhögskolan i Malmö/Lunds universitet (1. opponent)
  • Professor Anna Lena Østern, NTNU (2. opponent)
  • Professor Øivind Varkøy, Norges musikkhøgskole, komitéleder

Prøveforelesning

Rønningen vil kl. 10.15 samme dag og samme sted holde en prøveforelesning over oppgitt tema. Les mer om prøveforelesningen i eget arrangement.

Digitalt tilgjengelig avhandling

30 eksemplarer av boka deles ut under disputasen, men avhandlingen er allerede nå tilgjengelig digitalt og i fulltekst i Norges musikkhøgskoles Brage-arkiv. Gå til den elektroniske versjonen her.