Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Disputas med Anne Jordhus-Lier

Anne Jordhus-Lier forsvarer i offentlig disputas sin avhandling Institutionalising versatility, accommodating specialists.

Bedømmelseskomité

  • Professor Pamela Burnard, University of Cambridge, UK (1. opponent)
  • Professor Monika Nerland, Universitetet i Oslo (2. opponent)
  • Professor Øivind Varkøy, Norges musikkhøgskole (komitéleder)

Disputasen ledes av viserektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, Darla Crispin.

Om prosjektet

I ph.d.-prosjektet sitt undersøker Anne Jordhus-Lier hva som kjennetegner profesjonsidentitetene til musikklærere i kulturskolen.

Prøveforelesning

Klokka 10.15 samme dag foreleser Jordhus-Lier over oppgitt emne. Se eget arrangement for prøveforelesningen.