C:\Users\annejs\Documents\IMG_4305.jpg

Disputas med Anne Jordhus-Lier

Ph.d.-programmet - disputas

Anne Jordhus-Lier forsvarer i offentlig disputas sin avhandling Institutionalising versatility, accommodating specialists.

  • Mandag 12. februar 2018
  • 12.00
  • Auditoriet, NMH

Omtale

Bedømmelseskomite

Bedømmelseskomiteen består av:

•    Professor Pamela Burnard, University of Cambridge, UK, 1. opponent
•    Professor Monika Nerland, Universitetet i Oslo, 2. opponent
•    Professor Øivind Varkøy, Norges musikkhøgskole, komitéleder

Disputasen ledes av viserektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, Darla Crispin.

Om prosjektet

I ph.d.-prosjektet sitt undersøker Anne Jordhus-Lier hva som kjennetegner profesjonsidentitetene til musikklærere i kulturskolen. Les mer om prosjektet.

Les om utgivelsen på bestillingssiden vår. Der kan du også laste ned Jordhus-Liers avhandling fra det åpne institusjonsarkivet Brage.

Prøveforelesning

Klokka 10.15 samme dag foreleser Jordhus-Lier over oppgitt emne. Se eget arrangement for prøveforelesningen.