Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Disputas med Bendik Fredriksen

Bendik Fredriksen forsvarer i offentlig disputas sin avhandling om hvorfor lærere i grunnskolen slutter å undervise i musikk.

Avhandlingen har den fulle tittelen Leaving the Music Classroom. A study of attrition from music teaching in Norwegian compulsory schools.

Bedømmelseskomiteen består av

  • Professor Margaret S. Barrett (University of Queensland, Brisbane, Australia) – frem til godkjenning
  • Suppleant (for Barrett) førsteamanuensis Live Weider Ellefsen (Høgskolen Innlandet), 1. opponent
  • Førsteamanuensis Sølvi Mausethagen (OsloMet – storbyuniversitetet), 2. opponent
  • Førsteamanuensis Jon Helge Sætre (Norges musikkhøgskole; komitéleder)

Prøveforelesning

Bendik Fredriksen holder sin prøveforelesning samme dag og samme sted kl. 10.15.