Disputas med Bendik Fredriksen

Ph.d.-programmet - disputas

Bendik Fredriksen forsvarer i offentlig disputas sin avhandling om hvorfor lærere i grunnskolen slutter å undervise i musikk.

  • Torsdag 21. juni 2018
  • 12.00
  • Auditoriet, Norges musikkhøgskole

Omtale

Avhandlingen har den fulle tittelen Leaving the Music Classroom. A study of attrition from music teaching in Norwegian compulsory schools. Les mer om prosjektet på nettsidene.

Du kan laste ned Bendiks avhandling fra det åpne arkivet Brage.

Bedømmelseskomité

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Professor Margaret S. Barrett (University of Queensland, Brisbane, Australia) - frem til godkjenning
  • Suppleant (for Barrett) førsteamanuensis Live Weider Ellefsen (Høgskolen Innlandet), 1. opponent
  • Førsteamanuensis Sølvi Mausethagen (OsloMet - storbyuniversitetet), 2. opponent
  • Førsteamanuensis Jon Helge Sætre (Norges musikkhøgskole; komitéleder)

 

Prøveforelesning

Bendik Fredriksen holder sin prøveforelesning samme dag og samme sted kl. 10.15. Se eget oppslag om denne.