DSC_1184 - Kopi.JPG
Christian Blom i arbeid med en installasjon. Foto: NMH/Anders Eggen

Disputas med Christian Blom

Stipendiatprogrammet - disputas

Komponist Christian Blom avslutter nå stipendiatprosjektet sitt med disputas.

  • Tirsdag 18. april 2017
  • 11.00
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole

Omtale

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Peter Ablinger, komponist, gjesteprofessor, University of Huddersfield, Storbritannia
  • Carmenlara Ely Seidman, professor, Akademi for scenekunst, Høgskolen i Østfold
  • Morten Riis, forsker, Århus Universitet

Rektor ved NMH Peter Tornquist vil lede disputasen.

Disputasen foregår på engelsk.


Om prosjektet

Det kunstneriske utviklingsprosjektet Organisert tid – strategier for transmedial komposisjon, nærmer seg ferdigstilling. I prosjektet har Blom undersøkt hvordan lys, lyd og bevegelse kan inngå i en komposisjon der det ikke er et lydspor, en sekvens av bevegelser eller et lysforløp som står for seg. Men, at mediene er gjensidig avhengige for at komposisjonen skal forbli intakt.

Les artikkel om prosjektet