Disputas med Ellen Stabell

Ph.d.-programmet - disputas

Ellen Mikalsen Stabell forsvarer i offentlig disputas sin avhandling om læringskulturer innenfor talentutvikling.

  • Torsdag 6. september 2018
  • 12.00
  • Levinsalen, NMH

Omtale

Tittelen på Stabells avhandling er Being talented – becoming a musician. A qualitative study of learning cultures in three junior conservatoires.

Avhandlingen kan du nå finne i NMHs åpne arkiv Brage, og vi deler også ut noen trykte eksemplarer gratis der.

Bedømmelseskomité

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Dr. Rosie Perkins (Royal College of Music, London), 1. opponent
  • Professor Karen Burland Clark (University of Leeds), 2. opponent
  • Professor Petter Dyndahl (Høgskolen Innlandet, komitéleder)

Stabell holder sin prøveforelesning samme dag og samme sted, kl. 10.15. Se egen omtale av prøveforelesningen.

Velkommen!

ellen.m.stabell.jpg
Being talented - becoming a musician

En kvalitativ studie av læringskulturer på tre talentutviklingsprogram