Frank Havrøy - Cage
Frank Havrøy under framføring av et John Cage-verk.

Disputas med Frank Havrøy

Ph.D.-programmet - disputas

Frank Havrøy forsvarer i offentlig disputas sin avhandling om å synge i vokalensemble.

  • Fredag 12. juni 2015
  • 10.00
  • Auditoriet, NMH

Omtale

Tittelen på Havrøys avhandling er «Alone together – Vocal Ensemble Practice Seen through the Lens of Neue Vocalsolisten Stuttgart».

Frank Havrøy har vært stipendiat ved NMH siden 2008. Fra 2013 har han også sittet i FoU-ledelsen ved Musikkhøgskolen som leder for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Professor em. Eva Nässén, opponent
  • Dr Mirjam James, opponent
  • Førsteamanuensis Alexander R. Jensenius, Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, komitéleder

Havrøy holder sin prøveforelesning torsdag 11. juni kl. 15.15-16.00, samme sted. Se egen omtale av prøveforelesningen her.

Forskningsleder ved NMH, professor Øivind Varkøy, er disputasleder.

Du kan lese mer om Havrøys stipendiatprosjekt her.