Disputas med Hege Bjørnestøl Beckmann

Ph.D.-programmet - disputas

Hege Bjørnestøl Beckmann forsvarer  i offentlig disputas sin avhandling om sammenhengen  mellom ungdommens musikkbruk og helse.

  • Fredag 14. november 2014
  • 12.00
  • Levinsalen

Omtale

I bedømmelseskomiteen sitter:

  • Professor Lars Lilliestam, Göteborgs universitet (opponent)
  • Førsteamanuensis Randi Rolvsjord, UiB/Griegakademiet (opponent)
  • Førsteamanuensis Karette Stensæth, NMH (komitéleder)

Disputasen blir ledet av forskningsleder Øivind Varkøy.

Kl. 10.15 samme dag vil Beckmann holde en prøveforelesning samme sted. Tittelen for denne publiseres etter 1. november.