Jon Helge Sætre
Ph.D.-stipendiat Jon Helge Sætre. Foto: Kimm Saatvedt

Disputas med Jon Helge Sætre

Jon Helge Sætre forsvarer i offentlig disputas sin avhandling om musikkfaget i norsk grunnskolelærerutdanning.

  • Fredag 5. desember 2014
  • 10.00
  • Auditoriet

Omtale

Tittelen på Sætres avhandling er «Preparing generalist student teachers to teach music. A mixed-methods study of teacher educators and educational content in generalist teacher education music courses»

Jon Helge har vært stipendiat ved NMH, men er fra høsten 2014 tilbake i jobb ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Se omtale av prosjektet hans her.

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Dr Ruth Wright, Western University, Canada, opponent
  • Professor Kirsti Klette, Universitetet i Oslo, opponent
  • Professor Petter Dyndahl, Høgskolen i Hedmark, komitéleder

Sætre holder sin prøveforelesning torsdag 4. desember kl. 16. Se eget arrangement.

Rektor Peter Tornquist vil lede disputasen.