Ung jente spiller elbass
Foto: Vegar Storsve

Disputas med Kim Boeskov

Ph.d.-programmet - disputas

Kim Boeskov forsvarer i offentlig disputas sin avhandling Music and social transformation. Exploring ambigous musical practice in a Palestinian refugee camp. I den stiller han spørsmål ved hvordan musikk kan forstås som et middel til sosial forandring.

  • Torsdag 5. desember 2019
  • 12.00
  • Auditoriet, Norges musikkhøgskole

Omtale

Les mer om Boeskovs prosjekt.

Under disputasen deler vi ut 30 trykte eksemplarer av avhandlingen. Digital versjon av avhandlingen finner du på NMH-publikasjoners side.

Bedømmelseskomité

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Prof. Alexandra Kertz-Welzel, Ludwig-Maximilians-Universitaet, München (førsteopponent)
  • Prof. Geoff Baker, Royal Halloway University, London (andreopponent) 
  • Prof. Petter Dyndahl, Høgskolen Innlandet (komitéleder)

Prøveforelesning

Kim Boeskov holder en prøveforelesning over oppgitt tema kl. 10.15 samme dag, se eget oppslag om prøveforelesningen. Temaet blir kunngjort to uker før disputasen.