Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Disputas med Kim Boeskov

Kim Boeskov forsvarer i offentlig disputas sin avhandling Music and social transformation. Exploring ambigous musical practice in a Palestinian refugee camp. I den stiller han spørsmål ved hvordan musikk kan forstås som et middel til sosial forandring.

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Prof. Alexandra Kertz-Welzel, Ludwig-Maximilians-Universitaet, München (førsteopponent)
  • Prof. Geoff Baker, Royal Halloway University, London (andreopponent)
  • Prof. Petter Dyndahl, Høgskolen Innlandet (komitéleder)

Under disputasen deler vi ut 30 trykte eksemplarer av avhandlingen. Digital versjon av avhandlingen finner du på NMH-publikasjoners side.