Disputas med Kjersti Johansson

Ph.d.-programmet - disputas

Kjersti Johansson forsvarer i offentlig disputas sin avhandling om gjentakelse i musikkterapi.

  • Tirsdag 5. desember 2017
  • 12.00
  • Auditoriet, Norges musikkhøgskole

Omtale

Tittelen på Johanssons avhandling er Gjentakelse i musikkterapi – en kvalitativ instrumentell multippel casestudie. Du kan lese hele avhandlingen i det åpne arkivet Brage.

Bedømmelseskomité:

•    Førsteamanuensis Ulla Holck, Aalborg Universitet
•    Førsteamanuensis Wolfgang Schmid, Universitetet i Bergen
•    Førsteamanuensis Torill Vist, Universitetet i Stavanger

Prøveforelesning

Johansson holder sin prøveforelesning tirsdag 5. desember kl. 10.15, samme sted. Se egen omtale av prøveforelesningen her. Tema for prøveforelesning publiseres to uker før disputasdato. 

Om prosjektet

Du kan lese mer om prosjektet på NMHs forskningssider