Disputas med Laura Dobrowen

Ph.d.-programmet - disputas

Laura Dobrowen forsvarer i offentlig disputas sin avhandling «Musikk på barnetrinnet. En studie av læreres forståelser av profesjonalitet i musikkundervisning»

  • Torsdag 3. september kl. 12.00
  • 12.00
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole
  • Arrangementet er gratis, men av smittevernhensyn må vi ha oversikt over alle deltakere. Meld deg på nedenfor, og bestill gratisbillett
Meld deg på

Omtale

Bedømmelseskomite

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Professor Elin Angelo, NTNU
  • Professor Sølvi Mausethagen, OsloMet
  • Førsteamanuensis John Vinge, NMH (komitéleder)

Les avhandlingen

Du vil kunne laste ned og lese avhandlingen her i august.

Prøveforelesning

Kl. 10.15 samme dag holder Laura Dobrowen en prøveforelesning over oppgitt tema. Se eget arrangement

Om prosjektet

I denne studien undersøker Dobrowen forståelser av profesjonalitet hos lærere som underviser i musikk på barnetrinnet (1.–7. trinn). Et sentralt mål for undersøkelsen har vært å gjøre disse forståelsene tilgjengelige for kritisk refleksjon. 

Lærere som underviser i musikk i grunnskolen utøver sin profesjonelle praksis innenfor skolens organisatoriske rammer. Her har de sitt profesjonelle handlingsrom, med både begrensninger og muligheter for musikkundervisning. Musikkfaget på barnetrinnet er et fag som gjerne blir stående litt på utsiden og i skyggen av andre og mer sentrale skolefag. 

I studien gjør Dobrowen rede for perspektiver på musikkfaget som avvikende praksis og usynlig fag. Musikkfaget i skolen sees også som et dynamisk fag, der lærernes profesjonelle skjønnsutøvelse dreier seg om å velge mellom en rekke mulige musikkfaglige praksiser og perspektiver. Lærerne må også legitimere skjønnet de utøver, og skape en plass for sin profesjonelle praksis i musikk i den mangfoldige konteksten av andre fag, forventninger og praksiser på barnetrinnet.

Les prosjektbeskrivelsen på nettsidene våre.