Lise Lotte,lite.jpg

Disputas med Lise Lotte Ågedal

Ph.d.-programmet - disputas

Lise Lotte Ågedal forsvarer i offentlig disputas sin avhandling «Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang». Avhandlingen handler om sang som talestimulering.

  • Torsdag 15. desember 2016
  • 12.00
  • Auditoriet, NMH

Omtale

Tittelen på Ågedals avhandling er «Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang», og målet har vært å undersøke om musikkterapi, via sang og improvisasjon, kan stimulere og forbedre taleevnen til barn med talevansker. Les mer om prosjektet.

Avhandling og komponerte sanger

Det er åpen tilgang til Ågedals avhandlings på NMHs Brage-sider. Der kan man blant annet lese om sangene hun komponerte for å la barna øve på ulike talevansker og andre sanger som inngikk i musikkterapien. De 19 sangene er også tilgjengelige der, men kan like gjerne høres på Musikkhøgskolens egne Soundcloud-sider.

Bedømmelseskomite

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteamanuensis Kari-Anne Bottegaard Næss, Universitetet i Oslo (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Stine Lindahl Jacobsen, Aalborg universitet (2. opponent)
  • Professor Trygve Aasgaard, Høgskolen i Oslo og Akershus (komitéleder)

Disputasen ledes av forskningsleder Øivind Varkøy.

Ågedal holder sin prøveforelesning samme dag og samme sted kl. 10.15. Se egen omtale av prøveforelesningen.