Disputas med Merete Hoel Roaldsnes

Ph.d.-programmet - disputas

Merete Hoel Roaldsnes forsvarar i offentlig disputas si avhandling Musikk i helsefremmande arbeid med einslege mindreårige flyktningar. Ein kvalitativ studie av ei musikkgruppe for ungdom med bakgrunn som einslege flyktningbarn. 

  • Tirsdag 19. desember 2017
  • 12.00
  • Auditoriet

Omtale

Åpent tilgjengelig avhandling

Du kan lese avhandlinga i det åpne arkivet Brage.

Vurderingskomité

  • Professor Brynjulf Stige, Universitetet i Bergen
  • Førsteamanuensis Bolette Daniels Beck, Aalborg Universitet
  • Førsteamanuensis II Hans Petter Solli, Norges musikkhøgskole

Prorektor Hilde Ringlund vil leie disputasen.

Om prosjektet

På kva slags måte kan ei musikkgruppe vere eit støttande tiltak for ungdom med bakgrunn som einslege mindreårige flyktningar?

Les om prosjektet Musikkterapi for ungdom med bakgrunn som einslege mindreårige flyktningar.

Prøveforelesing

Klokka 10.15 same dag foreles Merete Hoel Roaldsnes over eit gitt emne. Se arrangement for prøveforelesinga.