Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Disputas med Øyvind Eiksund

Øivind Eiksund forsvarar i offentleg disputas si avhandling Koret som spenningsfelt. Mellom det små og det store. Der søkjer han mellom anna å skildre og forstå prosessane korfeltet består av, både på eit individuelt og sosialt nivå, men også korleis dette kan seie noko meir om samfunnet det eksisterer i.

Vurderingskomité

  • Professor Anne Haugland Balsnes, Universitetet i Agder (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Ylva Hofvander Trulsson, Lunds universitet (2. opponent)
  • Førsteamanuensis John Vinge, Norges musikkhøgskole (komitéleiar)

Disputasleiar er professor Øivind Varkøy.

Prøveforelesing

Øyvind Eiksund held ein prøveforelesning same dag og same stad kl. 10.15. Sjå eiget oppslag om denne.