Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Disputas: Solmund Nystabakk

Solmund Nystabakk med lutten på scenen

Solmund Nystabakk forsvarer i offentlig disputas prosjektet «Singing with the Lute».

Matt Reznek

Solmund Nystabakks prosjekt på ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid "Singing With the Lute: In search of new tools in lute song performance", er godkjent og Nystabakk vil forsvare den i offentlig disputas.

Nystabakk er luttist og ansatt som stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid på Musikkonservatoriet ved UiT Norges arktiske universitet. Jostein Gundersen, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, har vært Nystabakks hovedveileder. Kate Maxwell, professor ved Musikkonservatoriet, UiT Norges arktiske universitet har vært biveileder.

Bedømmelseskomiteen består av

  • Leder: Eivind Buene (førsteamanuensis, NMH)
  • Førsteopponent: Deniz Peters (professor, Kunstuniversität Graz)
  • Andreopponent: Elisabeth Belgrano (dr., Lund universitet)
  • Disputasen vil ledes av Peter Tornquist (Rektor, NMH)

Refleksjonen

Den såkalte refleksjonen, det vil si dokumentasjonen av hele prosjektet, er publisert i Research Catalogue. Det er en rik framstilling med tekst, notemateriale, lyd- og videoklipp.

Les refleksjonen i Research Catalogue.