Disputas med Stein Helge Solstad - Strategies in jazz guitar improvisation

Ph.D.-programmet - disputas

Hvilke improvisasjonsstrategier bruker profesjonelle jazzgitarister? Dette er hovedspørsmålet i Stein Helge Solstads doktorgradsavhandling som nå forsvares i offentlig disputas.

  • Fredag 30. oktober 2015
  • 12.00
  • Auditoriet, NMH

Omtale

Solstad foreslår tre hovedstrategier: en grunnleggende kodingsstrategi kalt chunking, en utvidet kodingsstrategi basert på kontekst sett som skjemaer og en fleksibel kodingsstrategi basert på ekspertise, definert som maler. Chunking er å gruppere små informasjonsenheter i biter kalt chunks. Nettverk av chunks utløses i form av et skjema, disse kan utvikle seg til store fleksible enheter, maler, og fungere som en ressurs for utøveren under improvisasjon.

Solstad har anvendt en praksisbasert forskningsstrategi der spørsmål, problemer og utfordringer er utviklet gjennom feltarbeid. Målet har vært å undersøke hvordan jazzgitarister utvikler og bruker sine ferdigheter i praksis.

Forskningsmaterialet ble innhentet gjennom samspill og intervju med fem profesjonelle jazzgitarister i New York. Som et ledd i dette arbeidet har Solstad utviklet en modal matrise for å analysere struktur, tid og form i jazzimprovisasjon. I tillegg viser han hvordan visuelle mønster på gitaren kan utvikle seg basert på gestaltprinsipper i kognisjon.

Solstads funn tyder på at de fem profesjonelle jazzgitaristenes strategier er svært avhengige av kontekst, stil og type samspill. Improvisasjon er i stor grad basert på å lytte til hva som skjer i samspillet og å ha fleksible handlinger tilgjengelig for å matche det gitte samspillet.

Stein Helge Solstad arbeider til daglig som høgskolelektor ved Høgskulen i Volda. Hovedveileder for dette prosjektet har vært professor Rolf Inge Godøy ved UiO. Førsteamanuensis Chris Washburne fra Columbia University, NYC har vært biveileder.

Solstad holder en prøveforelesning fredag 30. oktober kl. 10.15-11 i Auditoriet. Tema oppgis 16. oktober. Se eget oppslag om dette arrangementet.

Bedømmelseskomité:

  • Professor Ingrid Monson, Harvard University
  • Professor Raymond MacDonald, University of Edinburgh
  • Førsteamanuensis Guro Gravem Johansen, NMH (komitéleder)

Disputasleder: Prorektor Hilde Ringlund