Disputas: Sigurd Imsen

Stipendiatprogrammet - disputas

Sigurd Imsen disputerer med prosjektet The Tartini Style. 

  • Fredag 24. april 2015
  • 11.00
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole
  • Gratis

Medvirkende

Disputasen foregår på engelsk. Disputasen ledes av prorektor Hilde Ringlund og bedømmelseskomiteen består av: 

  • Professor dr. Pauline Nobes, Hochschule für Music Würtzburg
  • Professor Chiara Banchini, Baroque Violinist and Conductor, Geneva
  • Professor Erik Stenstadvold, Norwegian Academy of Music

Omtale

Les litt om Sigurd Imsens prosjekt her.

Se også Sigurds egne nettsider, der du blant annet kan laste ned teksten med hans kritiske refleksjon.