Disputas Dag Jansson

Ph.D.-programmet - disputas

Dag Jansson forsvarer sin avhandling for Ph.D-graden. Avhandlingen handler om kordirigentrollen slik den oppleves av sangere.

  • Fredag 24. mai 2013
  • 10.00
  • Auditoriet

Omtale

Avhandlingens tittel er Musical leadership: the choral conductor as sensemaker and liberator.

Virkning av dirigering

Alle har sett en dirigent og mange har spilt eller sunget i et ensemble ledet av en dirigent. Det er noe selvsagt ved rollen som gjør at den unnslipper et kritisk blikk.

Det meste av dirigentforskning handler om enkeltaspekter og i liten grad om selve grunnlaget for rollen.

Denne avhandlingen retter derfor søkelyset mot

  • hva dirigering er
  • hvorfor vi trenger en dirigent (eller hvorfor ikke)
  • hva gjør at det virker

Les mer info.