magnus.dahlberg.jpg

Disputas Magnus Dahlberg

Stipendiatprogrammet - disputas

Mange studenter i høyere musikkutdanning deltar i selvinitierte musikalske læringsaktiviteter. Ph.D-stipendiat Magnus Dahlberg ser på den rollen læring utenom den organiserte undervisningen spiller i studenters læringsløp.

  • Fredag 13. september 2013
  • 10.00
  • Levinsalen

Omtale

Avhandlingens tittel: Learning Across Contexts. Music Performance Students’ Construction of Learning Trajectories

Selvinitierte musikalske læringsaktiviteter

En sentral del av hverdagen til mange studenter i høyere musikkutdanning er å delta i selvinitierte musikalske læringsaktiviteter både innenfor og utenfor utdanningsinstitusjonen.

Hvordan kan de relasjoner som skapes når individer beveger seg mellom ulike læringskontekster forstås og hvordan skaper studenter mening i sine personlige læringsløp?

Magnus Dahlbergs doktorgradsprosjekt ”Learning Across Contexts. Music Performance Students’ Construction of Learning Trajectories” utforsker disse spørsmålene gjennom å sette fokus på den rolle selvinitiert læring og læring utenom den organiserte undervisningen spiller i studenters læringsløp.

Metode

Studien bygger på observasjoner og intervjuer med to studenter i bachelorstudiet i utøving. Gjennom å anlegge et sosiokulturelt perspektiv på læring fokuserer analysen på hvordan studenter konstruerer personlige læringsbaner og på den gjensidig konstituerende relasjonen mellom personlige og kulturelle aspekter på læring.

Prøveforelesning

12. september kl 17.30 holder han prøveforelesning i Levinsalen.

Tema er “Learning trajectories as ontogenies: What are the key contributions to and processes comprising the two students' learning trajectories, their outcomes and the wider implications for higher music education?”

Kommisjonen har bestått av

  1. Professor Sidsel Karlsen, Høgskolen i Hedmark (kommisjonsleder)
  2. Professor Stephen Billett, Griffith University (1. opponent)
  3. Professor Karen Littleton, Niina Koivunen, The Open University (UK) (2. opponent)

Kontakt