John Vinge - disputas om vurdering i musikkfag

Hvordan praktiserer, begrunner og opplever musikklærere elevvurdering i musikkfaget i ungdomsskolen? Hva påvirker lærernes valg og handlinger, og hvordan preger krav om systematisk vurdering skolens musikkfag? Dette er sentrale spørsmål i John Vinges ph.d.-avhandling.

  • Fredag 31. januar 2014
  • 10.00
  • Levinsalen

Omtale

John Vinge forsvarer i offentlig disputas sin Ph.D.-avhandling Vurdering i musikkfag - en analytisk, deskriptiv studie av musikklæreres vurderingspraksis i ungdomsskolen.

  • 1. opponent: Eva Georgii-Hemming, professor ved Musikhögskolan, Örebro universitet
  • 2. opponent: Magne Espeland, professor ved Høgskolen i Stord/Haugesund
  • Kommisjonsleder: Ingrid Maria Hanken, førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole

Les mer om John Vinges prosjekt her.

Vinge holder en egen prøveforelesning torsdag 30. januar kl. 18 i Levinsalen.

imported-image

John Vinge

Førsteamanuensis

Musikkpedagogikk