Ellen Andrea Wang - kontrabass, vokal og elektronikk

Masterkonsert

Kontrabass i møte med vokal

  • Fredag 10. mai 2013
  • 12.30
  • U1009