Ingfrid_Breie_Nyhus_lavopp f John Andresen.jpg

Erik Dæhlin/Ingfrid Breie Nyhus: Avstandsriss

Stipendiatprogrammet - konsert

Under Ultima 2014 vil Ingfrid Breie Nyhus urframføre tre verker hun har bestilt gjennom stipendiatprosjektet Arv som handler om fortolkning, tradisjon og utøving og pianomusikk inspirert av folkemusikk.

  • Lørdag 13. september 2014
  • 12.00
  • Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110
  • Gratis

Omtale

Avstandsriss
 - et arkivprosjekt ved Norsk Folkemusikksamling som vises som en konsertinstallasjon i auditoriet på Nasjonalbiblioteket lørdag 13. September kl12, kl13 og kl14 under Ultimafestivalen.
Av Ingfrid Breie Nyhus og Erik Dæhlin

Breie Nyhus og Dæhlin har arbeidet i Norsk Folkemusikksamling de siste månedene og lyttet til utallige opptak med norsk folkemusikk arkivert fra 1910 frem til i dag. I møtet med arkivmaterialet, omfanget på flere tusen timer lyd, opptaksteknikkene, de politiske og kulturelle ideene som har fulgt arkiveringen og ikke minst alle de musikerpersonlighetene som er lagret der som frosset lyd, tid og hendelser, arbeider Breie Nyhus og Dæhlin kontinuerlig med hukommelse. Særlig hvordan møtet med det arkiverte materialet skaper musikalske spor og klanglige minner. Dette artikuleres av Breie Nyhus og Dæhlin som punkter i de lydlige forløpene og som komposisjoner i de øyeblikkene fremføringen strekker seg over. 

Ved stadig å lage nye riss i materialet, skapes et 'live'-arkiv som lytter til seg selv og det behandlede arkivmaterialet og hvor Breie Nyhus og Dæhlin gjen-gir, fortolker og spiller sammen med noen av disse musikerne. Flere historiske lag og avstander settes i spill samtidig - den gamle såvel som den nye musikken endres og gis nye betydninger.

 

 

Nasjonalbiblioteket, kl. 12, 13 og 14

Konsert / Installasjon

Fri entré

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Norsk Folkemusikksamling

Støttet av Norsk kulturråd

Stipendiat Ingfrid Breie Nyhus prosjektside for mer info