hopper.jpg

Europeiske kammermusikkdager

European Chamber Music Academy

Hva har en skihopper og en kammermusiker felles? De skal prestere i øyeblikket og begge er avhengig av gode medspillere. Prestasjonskultur er blant temaene under årets kammermusikkdager.

  • Torsdag 20. april 2017
  • 19.00
  • Norges musikkhøgskole

Program

Torsdag 20. april kl. 19.30, Lindemansalen
Åpningskonsert med Animato Quartet og Quasi Trio

Fredag 21. april kl. 15.00, Levinsalen
Foredrag med Alexander Stöckl og Jarle Aambø: Om prestasjonskultur - den gjensidige gevinsten av grupperelatert samarbeid og enkeltprestasjoner. "The Culture of Achievement - The reciprocal gain in group related collaboration and individual achievement"

Lørdag 22. april kl. 15.00, Levinsalen
Workshop med Morten Carlsen: We are all in the same boat - Learning by teaching

Lørdag 22. april kl. 18.00, Levinsalen
Kammerkonsert med Alegrar Quartet, Cosmos Quartet og Trio Gaon.

Søndag 23. april kl. 15.00, Levinsalen
Foredrag med Hatto Beyerle: Music, language, reflection and reality

Mandag 24. april kl. 15.00, Levinsalen
Foredrag med Johannes Meissl: Ensemble Technique - With a special focus on intonation

Mandag 24. april kl. 18.00, Levinsalen
Avslutningskonsert med Ergo String Quartet og Meteoros Quintet.

Omtale

Under årets kammermusikkdager vil skilandslagets trener Alexander Stöckl og Olympiatoppens tidligere leder Jarle Aambø snakke om hvordan man systematisk kan arbeide som lag for å bedre enkeltprestasjonen.

European Chamber Music Academy (ECMA) er et eksklusivt kammermusikalsk samarbeid mellom noen av de ledende musikkhøgskolene i Europa. ECMA legger til rette for utvikling av kammermusikkutøving på høyeste kunstneriske nivå.

Hvert år arrangerer alle de åtte medlemslandene samlinger. Kammergrupper og musikere fra hele Europa blir invitert til å delta i et miljø som ønsker å gi nye impulser til sjangeren. På samlingen i Oslo deltar verdens ledende kammermusikkpedagoger Hatto Beyerle og Johannes Meissl og Musikkhøgskolens egne lærere, og de går sammen om å undervise topp-ensembler fra hele Europa.

Mesterklasser med disse lærerne, konserter og foredrag fredag, lørdag, søndag og mandag kl 15.00 er gratis åpen for publikum.

Alt foregår på engelsk.