ECMA 2019

Europeiske kammermusikkdagar

European Chamber Music Academy

Årets European Chamber Music Academy byr på konsertar, foredrag og opne meisterklassar over fem dagar.

Program

Torsdag 25. april kl. 15.00, Levinsalen
Foredrag: The Spirit and Roots of Austrian Folk Music
ved Rudolf Pietsch

Torsdag 25. april kl. 19.30, Lindemansalen:
Opningskonsert
Ensembla som deltar på kammermusikksamlinga (ECMA-ensembla)

Laurdag 27. april kl. 15.00, Levinsalen
Foredrag: The Scandinavian Chamber Music Repertoire, Its Character and Cultural Roots
ved Are Sandbakken

Laurdag 27. april kl. 18.00, Levinsalen:
Kammermusikkonsert
Ensembla som deltar på kammermusikksamlinga (ECMA-ensembla)

Måndag 29. april kl. 15.00, Lindemansalen
Foredrag «The Art of Moment»
ved Alexander Stöckl og Hatto Beyerle

Måndag 29. april kl. 18.00, Levinsalen:
Avslutningskonsert
Ensembla som deltar på kammermusikksamlinga (ECMA-ensembla)

Meisterklassar:

Torsdag 25. april:
Hatto Beyerle (Levinsalen): kl. 9.30: Echos Quartet, kl. 11.00: Selini Quartet, kl. 12.30: Zèta Trio, kl. 17.00: Ergo String Quartet

Patrick Jüdt (U1020): kl. 9.30: Ergo String Quartet, kl. 11.00: Hélios Trio, kl. 12.30: Dàidalos Quartet, kl. 17.00: Silhouettes Ensemble

Johannes Meissl (Sandvoldsalen): kl. 9.30: Silhouettes Ensemble, kl. 11.00: Métamorphoses Quartet, kl. 12.30: Echos Quartet, kl 17.00: Selini Quartet

Torleif Thedéen (U1021): kl. 9.30: Zèta Trio, kl. 11.00: Simply Quartet, kl. 12.30: Brava String Quartet

Fredag 26. april:
Hatto Beyerle (Levinsalen): kl. 9.30: Simply Quartet, kl.11.00: Ergo String Quartet, kl. 12.30: Zèta Trio, kl. 15.00: Mètamorphoses Quartet, kl. 16.30: Echos Quartet, kl.18.00: Silhouettes Ensemble

Patrick Jüdt (U1020): kl. 9.30: Klavertrio v/Ragna Rian, kl.11.00: Echos Quartet, kl. 12.30: Simply Quartet, kl. 15.00: Klarinettrio v/Vivian Tsui, kl. 16.30: Zèta Trio, kl. 18.00: Métamorphoses Quartet

Johannes Meissl (Sandvoldsalen): kl 9.30: Hélios Trio, kl. 11.00: Silhouettes Quartet, kl. 12.30: Dàidalos Quartet, kl. 15.00: Ergo String Quartet, kl. 16.30: Selini Quartet, kl. 18.00: Tabita Berglund

Torleif Thedéen (U1021): kl. 9.30: Dàidalos Quartet, kl. 11.00: Selini Quartet, kl. 12.30: Hélios Trio, kl. 15.00: Simply Quartet

Laurdag 27. april:
Hatto Beyerle (Levinsalen): kl. 9.30: Aurora blåsekvintett, kl. 11.00: Selini Quartet, kl. 12.30: Trio Cordis

Patrick Jüdt (Lindemansalen): kl. 9.30: Simply Quartet, kl. 11.00: Zèta Trio, kl. 12.30: Métamorphoses Quartet, kl. 16.45: Silhouettes Ensemble

Johannes Meissl (Sandvoldsalen): kl. 9.30: Echos Quartet, kl. 11.00: Dàidalos Quartet, kl. 12.30: Hélios Trio

Tim Frederiksen (U1020): kl. 16.45: Ergo String Quartet

Søndag 28. april:
Hatto Beyerle (Levinsalen): kl 9.30: Zèta Trio, kl. 11.00: Silhouettes Ensemble, kl. 12.30: Simply Quartet, kl. 17.00: Hélios Trio, kl. 18.30: Métamorphoses Quartet

Patrick Jüdt (Lindemansalen): kl. 9.30: Dàidalos Quartet, kl. 11.00: Selini Quartet, kl. 12.30: Aurora blåsekvintett, kl. 17.00: Klavertrio v/Bram Mulders, kl. 18.30: Echos Quartet

Tim Frederiksen (Sandvoldsalen): kl. 9.30: Velvet Quartet, kl. 11.00: Trio Cordis, kl. 12.30: Clara klaverkvartett, kl. 17.15: Ergo String Quartet, kl. 18.30: Klavertrio v/Olga Jørgensen

Måndag 29. april:
Hatto Beyerle (Levinsalen): kl. 9.30: Selini Quartet, kl. 11.00: Ergo String Quartet, kl. 12.30: Kratos Quartet

Patrick Jüdt (Lindemansalen): kl. 9.30: Métamorphoses Quartet, kl. 11.00: FELIP blåsekvintett, kl. 12.30: Dàidalos Quartet, kl. 16.45: Hélios Trio

Tim Frederiksen (U1020): kl. 9.30: Silhouettes Ensemble, kl. 11.00: Zèta Trio, kl. 12.30: Echos Quartet, kl. 16.45: Dàidalos Quartet

Omtale

ECMA (European Chamber Music Academy) er eit kammermusikalsk samarbeid mellom nokre av dei leiande musikkhøgskolane i Europa. Kvart år arrangerer medlemslanda samlingar. Kammergrupper frå heile Europa blir inviterte til å delta. ECMA inneheld foredrag, konsertar og opne meisterklassar. Open undervisning og meisterklassar blir annonsert ved oppslag på Musikkhøgskolen.

Lærarar i år er Hatto Beyerle, Johannes Meissl, Tim Frederiksen og Patrick Jüdt. Frå Musikkhøgskolen skal Torleif Thedéen halde meisterklasse.