hender-cello.jpg
Foto: Kyrre Lien

Europeiske kammermusikkdagar

European Chamber Music Academy

Årets European Chamber Music Academy byr på konsertar, foredrag og opne meisterklassar over fem dagar.

  • Torsdag 25. april kl. 19.30–mandag 29. april kl. 20.00
  • 19.30
  • Norges musikkhøgskole
  • Gratis

Program

Torsdag 25. april kl. 15.00, Levinsalen
Foredrag: The Spirit and Roots of Austrian Folk Music
ved Rudolf Pietsch

Torsdag 25. april kl. 19.30, Lindemansalen:
Opningskonsert
Ensembla som deltar på kammermusikksamlinga (ECMA-ensembla)

Laurdag 27. april kl. 15.00, Levinsalen
Foredrag: The Scandinavian Chamber Music Repertoire, Its Character and Cultural Roots
ved Are Sandbakken

Laurdag 27. april kl. 18.00, Levinsalen:
Kammermusikkonsert
Ensembla som deltar på kammermusikksamlinga (ECMA-ensembla)

Måndag 29. april kl. 15.00, Levinsalen
Foredrag «The Art of Moment»
ved Alexander Stöckl og Hatto Beyerle

Måndag 29. april kl. 18.00, Levinsalen:
Avslutningskonsert
Ensembla som deltar på kammermusikksamlinga (ECMA-ensembla)

Omtale

ECMA (European Chamber Music Academy) er eit kammermusikalsk samarbeid mellom nokre av dei leiande musikkhøgskolane i Europa. Kvart år arrangerer medlemslanda samlingar. Kammergrupper frå heile Europa blir inviterte til å delta. ECMA inneheld foredrag, konsertar og opne meisterklassar. Open undervisning og meisterklassar blir annonsert ved oppslag på Musikkhøgskolen.

Lærarar i år er Hatto Beyerle, Johannes Meissl, Tim Frederiksen og Patrick Jüdt. Frå Musikkhøgskolen skal Torleif Thedéen halde meisterklasse.