Faglig pedagogisk dag.jpg

Faglig-pedagogisk dag 2016

Faglig-pedagogisk dag er årets store etterutdanningsdag der du kan møte kolleger, få faglig påfyll og bli inspirert - helt gratis! Musikkhøgskolen ønsker i år dialog med videregående skole med utgangspunkt i faginnhold, erfaringer og utfordringer knyttet til gehør- og teorifag i Kunnskapsløftet. 

 

  • Torsdag 3. november 2016
  • 10.00
  • Levinsalen
  • Gratis
Meld deg på

Medvirkende

Ansvarlig for årets faglig-pedaogiske dag er Musikkhøgskolens fagråd for musikkteori.

Program

Deltajert program for dagen

Med bakgrunn i de siste års nedadgående resultater ved våre opptaksprøver, ønsker Musikkhøgskolen å få i stand en dialog med videregående skole med utgangspunkt i faginnhold, erfaringer og utfordringer knyttet til gehør- og teorifag i Kunnskapsløftet. Hva kan vi sammen gjøre med denne utfordringen?

Det vil også bli anledning til å teste ut de nye digitale opptaksprøvene som tas i bruk fra 2017. 

Dagen er gratis og arrangeres på samme dag som Operasjon dagsverk slik at det skal være enkelt for deg som jobber i skolen å delta. Vi ønsker at dagen skal være et bidrag til faglig fordypning og inspirasjon for alle som underviser i musikk.