Faglig-pedagogisk dag

Faglig-pedagogisk dag er  årets store etterutdanningsdag der du kan møte kolleger, få faglig påfyll og bli inspirert! Dagen er gratis og arrangeres på samme dag som Operasjon dagsverk slik at det skal være enkelt for deg som jobber i skolen å delta. Vi ønsker at dagen skal være et bidrag til faglig fordypning og inspirasjon for alle som underviser i musikk.

  • Torsdag 29. oktober 2015
  • 09.30
  • Levinsalen
  • gratis
Meld deg på

Program