Faglig-pedagogisk dag

Faglig-pedagogisk dag er årets store etterutdanningsdag der du kan møte kolleger, få faglig påfyll og bli inspirert! Dagen er gratis og arrangeres på samme dag som Operasjon dagsverk slik at det skal være enkelt for deg som jobber i skolen å delta. Vi ønsker at dagen skal være et bidrag til faglig fordypning og inspirasjon for alle som underviser i musikk.

 • Torsdag 31. oktober 2013
 • 10.00
 • Levinsalen
 • gratis
Meld deg på

Medvirkende

BJØRG J. BJØNTEGAARD

Bjørg J. Bjøntegaard Bjørg J. Bjøntegaard er førsteamanuensis og viserektor for utdanning ved Norges musikkhøgskole. Hun er pianist med en utøvende musikerbakgrunn, men har de senere årene undervist i instrumentaldidaktikk og praksis ved høgskolen.  Bjørg har i sine FoU arbeider bl.a. fokusert på talentutvikling og organisering av instrumentalundervisning på ulike instrumenter.  Denne presentasjonen bygger på et forskningsarbeid som ble gjennomført i samarbeid med instrumentallærere ved Norges musikkhøgskole. Les mer

 

KRISTIN KJØLBERG

Kristin KjølbergKristin Kjølberg er fagseksjonsleder for seksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole, samt førsteamanuensis i instrumental- og vokaldidaktikk der hun underviser i sang og stemmefysiologi i tillegg til å veilede masterstudenter i vokaldidaktikk og musikkformidling. Kjølberg har undervist i 15 år på Foss videregående skole i sang, kor og musikkformidling. Hun disputerte for Ph.D. graden med doktorgradsavhandlingen ”Rom for romanser, om konsertdramaturgisk musikkformidling i romansekonserten” i 2010. Kjølberg arbeider også som kordirigent, foredragsholder, konsertdramaturg og som utøvende sanger. Les mer

 

ANNE KATRINE BERGBY

Anne Katrine BergbyAnne Katrine Bergby er førstelektor i gehørtrening ved Norges musikkhøgskole. Med sin korpsbakgrunn er hun spesielt opptatt av samspill og intonasjon og underviser bl.a. i tillegg i valgemnene kammermusikk og intonasjon. Hun har utgitt bøkene ”Praktisk intonasjon for blåsere” og ”Øre for musikk. Om å undervise i hørelære”.  De kommende årene skal Bergby fordele tiden sin mellom undervisning og doktorgradsarbeid. Hun arbeider med et Ph.D.-prosjekt i musikkpedagogikk hvor intonasjon i undervisningen i høyere musikkutdanning skal belyses. Les mer

Program

 • Kl 10.00 – 10.45: Instrumentalundervisning på videregående nivå  som en kombinasjon av individuell undervisning og gruppeundervisning – hvorfor og hvordan?
  Bjørg J. Bjøntegaard, viserektor, leder av Studieutvalget og førsteamanuensis i instrumentaldidaktikk
   
 • Kl 11.00 – 11.45: Konsertdramaturgi og vurdering av kunstnerisk kvalitet i skolekonsertproduksjoner
  Kristin Kjølberg, fagseksjonsleder for seksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi og førsteamanuensis i instrumentaldidaktikk
   
 • Kl 11.45 – 12.45: Lunsj (kjøpes i kantina)
   
 • Kl 12.45 – 14.15: Rytme og rytmelesing – didaktisk workshop og idémyldring
  Anne Katrine Bergby, førstelektor i gehørtrening

Faglig-pedagogisk dag arrangeres i samarbeid med Universitetet i Oslo. Les mer om hvilke andre kurs UiO arrangerer på faglig-pedagogisk dag