Fellesdag

Det forventes at alle fast ansatte i minst 50% stilling deltar. Meld fravær til seksjonsleder eller nærmeste overordnede.

  • Onsdag 3. april 2013
  • 10.00
  • Levinsalen

Program

10.00:           Musikalsk innslag

Velkomstord ved rektor Eirik Birkeland

Nytt rektorat fra 1. august

Senter for fremragende utdanning, søknad fra NMH ved prorektor Ingrid Maria Hanken

10.30:            Eksterne midler til to nye NMH-prosjekter:

Den tenkende musiker ved Håkon Austbø og Magnus Andersson

Radical Interpretation of Iconic Musikal Works ved Ivar Frounberg og Kjell Tore Innervik

11.10:             Musikalsk innslag

Kulturutredningen 2014 og NMH, en presentasjon av Enger-utvalgets innstilling ved utvalgsmedlem Ingrid Røynesdal

12.00:            Lunsj

13.00-15.00:  Fagseksjonsmøter