siv-dolmen-nmh.jpg
Foto: Siv Dolmen

Frå musikkonservatorium til statleg høgskole - eit seminar om «pioneråra» 1969-1979

Kva spørsmål var heite i diskusjonane om ein statleg musikkhøgskole på tampen av 1960-talet? Velkommen til seminar i regi av historieprosjektet.

  • Fredag 8. mai kl. 10.00 – 16.00
  • 10.00
  • Fellesrommet (139)
  • Gratis
  • Avlyst

Omtale

Kva spørsmål var heite i diskusjonane om ein statleg musikkhøgskole på tampen av 1960-talet? Burde høgskolen ligge i Bergen eller Oslo? Skulle ein byggje på verksemda ved eit eksisterande musikkonservatorium eller byggje nytt frå botnen av? Kven skulle den nye musikkhøgskolen først og fremst utdanne: orkestermusikarar og solistar, pedagogar eller kyrkjemusikarar – og korleis?

I mai inviterer historieprosjektet ved NMH til seminar om overgangen frå privat konservatorium til statleg høgskole i åra 1969 – ca. 1979. Hovudinnleiarar er styreleiar av Lindemans legat og tidlegare studiesjef Einar Solbu og professor emeritus i musikkpedagogikk og tidlegare rektor Harald Jørgensen, som begge var sentrale i oppbygginga av NMH. Alfred Fidjestøl, som skriv boka om NMH til 50-årjubileet i 2023, vil sjå på etableringa av NMH i kultur- og utdanningspolitisk lys.
 

imported-image

Astrid Kvalbein

Forsker

Musikkhistorie