Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Frå musikk-konservatorium til statleg høgskole

-
Gammelt bilde av NMH i 1983

– eit seminar om «pioneråra» 1969-1979

Historieprosjektet

 • Kva spørsmål var heite i diskusjonane om ein statleg musikkhøgskole på tampen av 1960-talet?
 • Burde høgskolen ligge i Bergen eller Oslo?
 • Skulle ein byggje på verksemda ved eit eksisterande musikkonservatorium eller byggje nytt frå botnen av?
 • Kven skulle den nye musikkhøgskolen først og fremst utdanne: orkestermusikarar og solistar, pedagogar eller kyrkjemusikarar?
 • Og korleis kunne studieplanane best sikre kvaliteten i utdanninga?

Historieprosjektet ved NMH inviterer til seminar om overgangen frå privat konservatorium til statleg høgskole.

Smittevern og påmelding

Av smittevernomsyn er det få publikumsplassar for publikum på seminaret, som inkluderer lunsj. Vi ber derfor om påmelding både frå eksterne og eksterne.

Send ein e-post til Astrid Kvalbein med telefonnummer (og informasjon om ev. allergiar o. l.) innan utgangen av onsdag 9. september.

Program

 • 10:00–10:10: Velkomen, ved Astrid Kvalbein, leiar for NMHs historieprosjekt
 • 10:10–10:30: «Eit kulturpolitisk preludium: debatten om musikkhøgskulen før 1973», ved Alfred Fidjestøl, forfattar av NMHs jubileumsbok
 • 10:30–11:15: «Fra Lindeman til musikkhøgskole. Om de krevende årene 1969-73», ved Einar Solbu, tidlegare studiesjef ved NMH og styreleiar for Lindemans legat
 • 11:30–12:00: «Teorifagene – litt om historien og betydningen», ved Nils Bjerkestrand, professor emeritus i musikkteori ved NMH
 • 12:00–13:00: Lunsj
 • 13:00–1345: «Studieplanene i overgangen fra konservatorium til høgskole: Fra ‘Den grå’ til ‘Den grønne’», ved Harald Jørgensen, tidlegare rektor og professor emeritus i musikkpedagogikk ved NMH.
 • 13:45–14:15: «Fra en grønn studieplan til et Senter for fremragende utdanning. Tilbakeblikk på 40 års arbeid med utdanningskvalitet" ved Ingrid Maria Hanken, tidlegare prorektor og professor emeritus i musikkpedagogikk ved NMH
 • 14:15–14:30: Kaffe
 • 14:30–16:00: PANELSAMTALE
  Med m. a.:
  Inger Elise Reitan, dosent emeritus i gehørtrening
  Hilde Ringlund, førsteamanuensis i akkompagnement
  Mats Claesson, førsteamanuensis i musikkteknologi

Ordstyrar: Astrid Kvalbein