Klaver 2.jpg

George Crumb - Makrokosmos I og II

Klaverdagene

For første gang i historien framføres George Crumbs syklus Makrokosmos I og II av 20 klaverstudenter på Bachelor og stipendiat Ellen Ugelvik.

  • Tirsdag 4. mars 2014
  • 19.00
  • Levinsalen

Program

Makrokosmos I (1972)

Del 1:
1. Primeval Sounds (Genesis I) (Krepsen)
Siril Aufles Valberg, Marte Kristine Hansen, Alexander Hofstad Berby
2. Proteus (Fiskene)
Lars Fredrik Nystad
3. Pastorale (from the Kingdom of Atlantis, ca. 10,000 B.C.) (Tyren)
Sivert Blindheim
4. Crucifixus [SYMBOL] (Steinbukken)
Marte Kristine Hansen, Alexander Hofstad Berby

Del 2:
5. The Phantom Gondolier (Skorpionen)
Thomas Stenborg Astrid Willumsen, Margrete Daae Mæland
6. Night-Spell I (Skytten)
Margrete Daae Mæland, Eirik Fosstveit
7. Music of Shadows (for Aeolian Harp) (Vekten)
Astrid Willumsen, Thomas Stenborg
8. The Magic Circle of Infinity (Moto Perpetuo) [SYMBOL] (Løven)
Thomas Stenborg

Del 3:
9. The Abyss of Time (Jomfruen)
Ellen Ugelvik
10. Spring-Fire (Væren)
Siril Aufles Valberg
11. Dream Images (Love-Death Music) (Tvillingene)
Aleksandra Griffiths, Daniel Reith
12. Spiral Galaxy [SYMBOL] (Vannmannen)
Aleksandra Griffiths, Daniel Reith

Makrokosmos II (1973)

Del 1:
1. Morning Music (Genesis II) (Krepsen)
Ellisiv Tandberg
2. The Mystic Chord (Skytten)
Håvard Ringsevjen, Mathias Isaksen
3. Rain-Death Variations (Fiskene)
Kristina Soranski
4. Twin Suns (Doppelgänger aus der Ewigkeit) [SYMBOL] (Tvillingene)
Matthias Isaksen 

Del 2:
5. Ghost-Nocturne: for the Druids of Stonehenge (Night-Spell II) (Jomfruen)
Margrete Daae Mæland, Stian Alexander Olsen, Sivert Blindheim
6. Gargoyles (Tyren)
Ellen Ugelvik
7. Tora! Tora! Tora! (Cadenza Apocalittica) (Skorpionen)
Ellen Ugelvik
8. A Prophecy of Nostradamus [SYMBOL] (Væren)
Eirik Haug Stømner, Stian Alexander Olsen

Del 3:
9. Cosmic Wind (Vekten)
Jonas Aune, Eirik Fosstveit
10. Voices from "Corona Borealis" (Vannmannen)
Jonas Aune, Eirik Fosstveit
11. Litany of the Galactic Bells (Løven)
Guoste Tamulynaite, Kristina Socanski 
12. Agnus Dei [SYMBOL] (Steinbukken)
Guoste Tamulnaite, Kristina Socanski

Omtale

Makrokosmos er et verk skrevet av amerikanske George Crumb (f. 1929). Som komponist er han kjent for sin flittige bruk av mindre konvensjonelle spilleteknikker. I Makrokosmos 1 og 2 (totalt 4); som egentlig er skrevet for en pianist, må utøveren knipse på strenger, plystre, synge og manipulere instrumentets klang ved hjelp av blant annet papir og glass. Alle lydeffektene er akustiske, men blir forsterket for å nå utover til publikum.

Crumbs musikk er veldig menneskelig og spirituell. Dette gjenspeiles i hans personlige definisjon av musikk som er "a system of proportions in the service of spiritual impulse."

I Makrokosmos får både tilhørere og publikum bli med på en slags imaginær, metafysisk reise gjennom tid og rom. Vi begynner med skapelsen og føres deretter til urhavet der Proteus, en tidlig havgud holder til. En gjeterscene i Atlantis kommer før Crucifixus; symbolet som referer til Jesus, som også kalles den gode hyrde. Et skummelt gjenferd, musikk for vindharpe, trolldom i natten, en brann, drømmer med Chopin-sitater og kontemplasjoner over universets dimensjoner utgjør resten av bok 1.

Bok 2 er kanskje noe mindre tydelige enn bok 1. Flere av stykkene er direkte oppfølgere til de i den første boken. En mystisk akkord (mulig en kobling til Scriabin og hans interesse for teosofi), atomregn, en spøkelses-nocturne for Stonehenges druider, vannkastere i form av fabeldyr (Gargoyles), det japanske angrepet på Pearl Harbour (Tora! Tora! var kodenavnet), et portrett av Nostradamus som i middelalderen angivelig skal ha profetert om viktige hendelser i framtiden. I det siste stykket hører vi hymnen Agnus Dei. Det betyr Guds lam. Noten er interessant nok formet som et peace-merke.

Om du vil høre mer Crumb anbefaler vi sterkt konserten på lørdag 8. mars kl. 18.00. Der blir Makrokosmos 3 og Vox Balaenae (Voice of the Whale) framført.